Eettisen eläinkaupan sertifikaatti

Lemmikkieläinten hyvinvointi on tärkeä asia. Eettisen Eläinkaupan Sertifikaattijärjestelmän tavoitteena on kehittää eläinkauppa-alaa ja eläinkaupoissa myytävien tai niissä pidettävien eläinten hyvinvointia sekä ylläpitää eläinliikkeiden henkilökunnan asiantuntemusta. 

Toinen keskeinen tavoite on lisätä lemmikkieläinten omistajien tietämystä lemmikkiensä hyvinvointivaatimuksista. 

Näihin tavoitteisiin pyritään laatusertifikaattijärjestelmän avulla. Asiantuntijat ovat laatineet eläinkaupoissa myytäville eläinlajeille tai lajiryhmille hoito- ja olosuhdestandardit, joiden noudattamiseen sitoutuminen on edellytys sertifikaatin saamiselle. Sertifioidussa liikkeessä myynnissä olevilla eläimillä on lajinmukaiset ja eläinsuojelulainsäädännön edellyttämiä minimivaatimuksia paremmat olosuhteet. Järjestelmään kuuluvat myös lemmikkien omistajille suunnatut hoito-ohjeet, jotka jaetaan asiakkaalle viimeistään eläimen hankinnan yhteydessä.

Vain laadukas liike voi ansaita sertifikaatin ja siitä kertovan keltaisen tähden. Sertifioidussa liikkeessä huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja päivitetään jatkuvasti henkilökunnan asiantuntemusta.