Miten sertifikaattia haetaan

Laatusertifikaattia haetaan Eettisen Eläinkaupan sertifiointityöryhmältä sähköisellä lomakkeella tai laatuvastaavalle osoitetulla vapaamuotoisella sähköpostiviestillä tai kirjeellä, josta käy ilmi lomakkeessa pyydettävät tiedot. Yhteydenoton jälkeen liikkeelle toimitetaan laatujärjestelmään kuuluvat eläinten laji- tai lajiryhmäkohtaiset hoito- ja olosuhdestandardit niiden lajien osalta, joita liikkeessä pidetään myynnissä. Sertifikaattijärjestelmään liittyviä ohjeita ja muita dokumentteja ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Sertifioiduttuaan liike saa oikeuden jakaa sertifikaattijärjestelmään kuuluvia asiakasohjeita asiakkailleen. Liikkeen omistajan ja henkilökunnan tulee tutustua ohjeisiin huolella. Kaikkien liikkeessä työskentelevien tulee tuntea ohjeet ja sitoutua niiden noudattamiseen. Tarvittaessa liikkeen tulee tehdä eläinten hoito-, olosuhde- ja tilavaatimusten edellyttämiä muutoksia liikkeessä.

Sertifiointityöryhmän edustaja tekee tämän jälkeen hakijan pyynnöstä liikkeeseen tarkastus- ja koulutuskäynnin, jonka aikana keskustellaan ohjeisiin liittyvistä kysymyksistä ja varmistetaan, että eläinten hoito ja niille tarjottavat tilat täyttävät ohjeissa esitetyt vaatimukset. Tämän jälkeen sertifiointityöryhmän edustaja tekee liikkeen sertifioinnista esityksen sertifiointityöryhmälle.

Liike, jolle on myönnetty laatusertifikaatti, saa sertifiointitodistuksen sekä näyteikkunaan tms. kiinnitettävän tarran, josta asiakkaan on helppo tunnistaa sertifioitu liike. Lisäksi liike saa oikeuden käyttää sertifikaattijärjestelmän logoa omissa materiaaleissaan. Laatusertifikaattijärjestelmään liittyminen on asia, joka kannattaa julkistaa näyttävästi. Liikkeelle tarjotaankin apua tiedotustilaisuuden järjestämisessä ja lehdistötiedotteen laatimisessa.

Sertifioitu liike saa tunnukset, joilla pääsee sertifioiduille kauppiaille tarkoitetulle nettisivulle. Täältä löytyvät mm. tuoreimmat versiot eläinten hoito-ohjeista.

Sertifikaatin hakulomake