Sertifikaatin hakulomake

EETTISEN ELÄINKAUPAN SERTIFIKAATTI

Sertifikaattia hakevan liikkeen nimiYrityksen nimi ja Y-tunnusKauppiaan/yhteyshenkilön nimiYhteyshenkilön yhteystiedot:

sähköposti

puhelinLiikkeen osoiteHenkilökunnan määrä n._______________________ henkilöäLiikkeen pinta-ala n. __________________________m²Myynnissä pidettävät eläimet lajiryhmittäin ja lajeittain:

nisäkkäät lajitlinnut lajitterraarioeläimet lajitravintoeläimetkalat ja muut akvaarioeläimet on/eiLuettelo eläimistä, joita pidetään liikkeessä) pitempään kuin 2 kuukautta (joko myynnissä tai liikkeen omina lemmikkeinäSitoudun olemaan luovuttamatta sertifikaattiin liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja ulkopuolisille

Hakijan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys